Czym jest protokół zdawczo odbiorczy?

Sprzedaż mieszkań w Warszawie dzieli się na kilka etapów, a ostatnim z nich ostatnich jest przygotowanie protokołu zdawczo-odbiorczego lokalu. Ostatni jednak nie mniej ważny! O czym należy pamiętać przygotowując dokument?

Protokół zdawczo-odbiorczy – ostatnia prosta do przekazania lokalu

Na wstępie zaznaczę, że dokument można spisać na każdym etapie sprzedaży lokalu, jednak to, w jakim momencie został sporządzony wpływa na jego zawartość oraz możliwe późniejsze roszczenia nabywcy.

Protokół zdawczo-odbiorczy nie jest obowiązkowy, jednak warto go sporządzić. Jego przygotowanie pozwoli na uniknięcie kłopotliwych sytuacji w momencie przekazywania mieszkania. Dlaczego jest tak istotny?

Protokół zdawczo-odbiorczy przygotowany na piśmie po zawarciu umowy sprzedaży lokalu jest dokumentem, który potwierdza wydanie lokalu, kluczy oraz aktualny stan liczników, który jest niezbędny do rozliczenia byłego właściciela u dostawców mediów i umożliwiający podpisanie nowej umowy aktualnemu właścicielowi nieruchomości. Dokument pełni funkcję szczegółowego opisu stanu mieszkania, umeblowania, wyposażenia itd.

O czym należy pamiętać przygotowując protokół zdawczo-odbiorczy?

Nie ma ustalonej formy protokołu zdawczo-odbiorczego dla domu, lokalu czy mieszkania. Podczas jego tworzenia warto pamiętać podczas o następujących kwestiach:

  • przygotowuje się go w dwóch egzemplarzach (po jednym dla każdej ze stron),
  • musi określać jakiego lokalu lub nieruchomości dotyczy,
  • należy wskazać umowę lub akt notarialny, jeśli sporządza się go po transakcji,
  • określa się w nim dokładną datę i miejsce sporządzenia protokołu,
  • zawiera precyzyjny opis stanu nieruchomości,
  • konieczne jest również spisanie aktualnych stanów liczników (gaz, prąd, woda).

Dodatkowymi elementami, które można zawrzeć w dokumencie są:

  • liczba przekazywanych kompletów kluczy,
  • data wniesienia opłaty czynszu za ostatni miesiąc

Właściwie przygotowany protokół zdawczo-odbiorczy zapobiega przed pojawieniem się potencjalnych pretensji, roszczeń lub sporów związanych z wykryciem usterek, które mogą wyniknąć już po przekazaniu kluczy.

Scroll to Top