Dokumenty potrzebne do sprzedaży nieruchomości

Dokumenty potrzebne do sprzedaży nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości wiąże się z koniecznością spełnienia sporej ilości wymogów formalnych. Tego typu transakcje obwarowane są odpowiednimi przepisami, które nie zawsze daje się jednoznacznie zinterpretować. Dlatego tak ważna jest rola pośredników nieruchomości. W Warszawie znajdziemy ich bez trudu, w innych większych i mniejszych miastach na pewno będzie to również dość łatwe, ponieważ rynek mieszkań w całej Polsce prężnie się rozwija. Każdy skuteczny agent nieruchomości z Warszawy pomoże nam w zawarciu szybkiej i korzystnej transakcji. Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, co się będzie działo i jakie dokumenty będą nam potrzebne.

Różne rodzaje nieruchomości – różne dokumenty

klucze w drzwiach do nieruchomości

Rodzaj dokumentów, które musimy zgromadzić w celu sprzedania mieszkania (lub jakiejkolwiek innej nieruchomości) zależy w dużej mierze od tego, na jakich zasadach użytkowana jest dana nieruchomość. W przypadku lokalu mieszkalnego może to być albo mieszkanie własnościowe, albo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Aktualnie trwają przekształcenia związane z prawem do gruntów pod mieszkaniami. Może się więc zdarzyć, że zmienią się też zasady dotyczące dokumentów. Niektóre z nich wprawdzie niedawno nowelizowano, ale współcześnie zamiany przepisów następują dość szybko, warto więc mieć kontakt z agentem nieruchomości w Warszawie, który pomoże z dokumentacją.

W przypadku mieszkania własnościowego warto mieć odpis z księgi wieczystej nieruchomości. Po zmianie przepisów, w przypadku np. sprzedaży przez pośrednictwo nieruchomości, wystarczy jedynie podać numer księgi, jednak zawsze lepiej mieć taki odpis, ponieważ czasem kupujący może się przy tym upierać. Potrzebny jest też dokument, który potwierdza prawa do lokalu. Może to być akt notarialny lub postanowienie sądu, z którego wynika, że prawa do lokalu nabyto w drodze postępowania spadkowego. Przed wystawieniem mieszkania na sprzedaż musimy mieć również wydawane przez spółdzielnię mieszkaniową zaświadczenie o stanie zadłużenia mieszkania. Chodzi o to, by wykazać, że nie zalegamy z opłatami eksploatacyjnymi. Z kolei z urzędu gminy musimy uzyskać zaświadczenie, którego będzie wynikało, że nikt nie jest w danym mieszkaniu zameldowany.

Jeżeli mamy wątpliwości co do tego, czy zgromadziliśmy wszystkie potrzebne dokumenty, zawsze możemy poprosić o pomoc w agencji nieruchomości. W Warszawie znajdziemy bardzo dobrych specjalistów od pośrednictwa, którzy nie tylko pomogą sprzedać mieszkanie, ale również zgromadzić potrzebną dokumentację.

Mieszkanie spółdzielcze – wykupione

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu to bardzo specyficzny rodzaj mieszkania własnościowego. Większość takich lokali to dawne mieszkania spółdzielcze, które zostały wykupione jeszcze przed 2000 rokiem. Różnica polega między innymi na własności gruntu pod lokalem. W przypadku zwykłego mieszkania własnościowego grunt jest wykupiony razem z mieszkaniem. Przy gruntach spółdzielczych mamy do czynienia z użytkowaniem wieczystym. Obecnie prawo idzie na rękę właścicielom takich mieszkań i pozwala im na wykup gruntów po preferencyjnych cenach.

W przypadku wykupionego mieszkania spółdzielczego nie zawsze jest księga wieczysta – występuje tzw. nieuregulowany stan gruntu. W takiej sytuacji konieczne jest posiadanie dokumentu, który stwierdza, w jaki sposób weszliśmy w posiadanie mieszkania. Może to być akt notarialny lub np. przydział na lokal z późniejszą dokumentacją wykupu mieszkania. Oprócz tego konieczne są zaświadczenia ze spółdzielni – jedno potwierdzające prawo do lokalu, drugie informujące o stanie zadłużenia. Podobnie jak w przypadku mieszkania własnościowego potrzebne jest również zaświadczenie dotyczące osób zameldowanych z Urzędu Gminy.

Oczywiście podobnie jak w przypadku mieszkania własnościowego, tak i tu możemy liczyć na pomoc agencji pośrednictwa nieruchomości w Warszawie.

Sprzedaż domu – potrzebne dokumenty

widok eleganckiego domu po zmroku

Domy mieszkalne sprzedajemy na bardzo podobnych zasadach. Konieczny jest dowód nabycia własności i odpis z księgi wieczystej. Pojawiają się jednak również inne, bardziej szczegółowe wymagania, dotyczące przedstawionych dokumentów, ponieważ dom jest zazwyczaj sprzedawany razem z działką. Warto pamiętać, że w przypadku miasta takiego jak Warszawa, agenci nieruchomości mogą pomóc w szybszym i skuteczniejszym uzyskaniu niektórych dokumentów. Od tego można rozpocząć współpracę przy sprzedaży domu.

Oprócz aktu notarialnego i odpisu z księgi wieczystej niezbędny jest wypis z ewidencji gruntów i budynków. Zdobędziemy go w Urzędzie Gminy, podobnie jak wyrys z mapy ewidencyjnej. W tym samym urzędzie dostaniemy zaświadczenie o przeznaczeniu działki. Sporządza się je na podstawie miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego – jeżeli gmina taki posiada. Z inspektoratu nadzoru budowlanego potrzebne jest pozwolenie na użytkowanie budynku. Dokument ten może być zastąpiony przez zgłoszenie zakończenia budowy. Niezbędna jest również dokumentacja techniczna budynku.

Podobnie jak przy mieszkaniach, konieczne jest zaświadczenie z Urzędu Gminy, z którego będzie wynikało, że nikt w tym domu nie jest zameldowany. Zdarza się, że kupujący wymagają zaświadczenia, że nieruchomość, którą sprzedajemy, nie znajduje się na terenie przeznaczonym do rewitalizacji. Zaświadczenie takie wystawia Urząd Gminy.
Do takiej dokumentacji należy również załączyć decyzję o wysokości podatku od nieruchomości, na podstawie której płacimy dany podatek.
Agenci nieruchomości z Warszawy specjalizujący się w pośrednictwie w sprzedaży domów pomagają klientom w zgromadzeniu dokumentów. Od agenta można otrzymać również porady związane ze sposobem załatwiania dokumentów w urzędach.

Sprzedaż samej działki

Na podobnych zasadach jak dom możemy sprzedać samą działkę lub jej fragment. Potrzebny będzie rzecz jasna akt poświadczający własność i odpis z księgi wieczystej, a także analogiczny dokument z rejestru gruntów, z wyrysem. Urząd Gminy musi nam także wydać zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości sporządzone na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Warszawie nie będzie to zazwyczaj problemem, ale i tak musimy posiadać również zaświadczenie, które potwierdzi, że działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub zadaniami z zakresu gospodarki leśnej. Takie zaświadczenia wystawia starostwo powiatowe.

Warto pamiętać również o tym, że nie możemy samodzielnie dzielić działki. Jeżeli sprzedawana przez nas działka powstała wskutek podziału już istniejącej, większej działki, musi zostać wydana decyzja podziałowa, która będzie zawierała wykaz zmian. Dokument ten nie będzie potrzebny, jeżeli dla nowo powstałej działki sporządzono wpis w księdze wieczystej, który uwzględnia już te informacje.

Podobnie jak w pozostałych przypadkach, tak i przy sprzedaży działki, pomocni będą agenci pośrednictwa nieruchomości z Warszawy, którzy równie dobrze znają lokalny rynek, jak i przepisy i wymagania prawne dotyczące sprzedaży nieruchomości.

Scroll to Top